Salvage Hyundai Azera Cars for Sale

Salvage Hyundai Azera for Sale

Sort by:

Image
Description
2006 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2006
Sale Date: 12/09/2018
Odometer: 147245 E
Primary Dmg: Front & rear
Current Bid: $0
CA SC
2007 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 240321 E
Primary Dmg: Left & right
Current Bid: $25
TX ST
2014 HYUNDAI AZERA GLS
Hyundai Azera GLS, 2014
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 13770 N
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $2,050
GA ST
2009 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2009
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 1 B
Primary Dmg: Theft
Current Bid: $25
KY SC
2006 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 176837 A
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $350
DE CT
2013 HYUNDAI AZERA GLS
Hyundai Azera GLS, 2013
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 91977 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $350
GA ST
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 112412 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $275
TN SC
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 182726 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $80
AL ST
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 92914 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $60
AZ SC
2008 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2008
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 0 N
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $90
OH ST
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 201874 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $125
PA CT
2017 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2017
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 23061 A
Primary Dmg: Right front
Current Bid: $0
FL RR
2006 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 144100 E
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $375
DE SC
2007 HYUNDAI AZERA
Hyundai Azera, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 105608 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SC
2007 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 112310 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $60
AZ SC
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 161430 E
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $200
TX CT
2007 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2007
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 184960 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MN CT
2007 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2007
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 190108 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NC SC
2012 HYUNDAI AZERA GLS
Hyundai Azera GLS, 2012
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 45095 A
Primary Dmg: Undercarriage
Current Bid: $0
NH ST
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NC SC
2006 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 168065 E
Primary Dmg: Undercarriage
Current Bid: $350
TX SV
2011 HYUNDAI AZERA GLS
Hyundai Azera GLS, 2011
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 84785 A
Primary Dmg: Side
Current Bid: $575
TX SV
2007 HYUNDAI AZERA SE
Hyundai Azera SE, 2007
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 232083 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $100
TX CT
2013 HYUNDAI AZERA GLS
Hyundai Azera GLS, 2013
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 0 N
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
TX SV
2013 HYUNDAI AZERA GLS
Hyundai Azera GLS, 2013
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 77197 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $1,000
OK ST
American Salvage Cars